Skoleindskrivning 2019-20.
 
 
Spørgsmål og svar vedr. skolestart:
Elever, lærere og ledelse Overgang fra børnehave til skole Tidlig skolestart og udsættelse SFO, skolevej, tandpleje og kantine Digital skoleindskrivning
 
 
 
 
 
 
Kære nye elever og forældre på Nærum Skole                                                              
 
 
 
Vi er glade for og stolte af Nærum Skole. Vores vision er, at eleverne er engagerede og motiverede, samt at de udvikler sig optimalt fagligt, socialt og personligt ved at være bevidste om og medansvarlige for deres egen læring og udvikling.
Vores værdier: Faglighed, ansvarlighed, selvværd, engagement og respekt ligger til grund for det daglige arbejde og samværet på skolen.
 
Skolen er indrettet i tre afdelinger med god plads til både samarbejde og individuel fordybelse. Vi har skønne udenoms arealer, som vi bruger til både læring og bevægelse, og vi har en velfungerende skolefritidsordning (SFO), hvor eleverne mødes på tværs af alder om eftermiddagen.
 
Her på hjemmesiden kan du læse meget mere om skolen, og hvis du skulle have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
 
 
 
Venlig hilsen
 
 
Kristine Juel Sklander, skoleleder
Semail Wanscher, ledelsesansvarlig for indskolingen