Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder.

Derudover deltager også skolens viceskoleleder.

Skolebestyrelsens vigtigste opgaver er at fastsætte principper for skolens virke, formidle skole/hjem samarbejdet, samt godkende budgetter og undervisningsmidler.

Skolebestyrelsen afholder én gang årligt et storforældremøde. Endvidere afholdes der to møder årligt for to af klassens valgte kontaktforældre.

Alle forældre og elever kan henvende sig til skolebestyrelsen om emner af generel karakter.

De forældrevalgte har en stående invitation til klassernes forældremøder.

Der er valg til skolebestyrelsen i 2018.
 

Elevrådet

Vision

På Nærum skole er eleverne engagerede og motiverede.

De udvikler sig optimalt fagligt, socialt og personligt ved at være bevidste om og medansvarlige for deres egen læring og udvikling.

Værdier

Faglighed

Ansvarlighed

Selvværd

Engagement

Respekt