Pr 1. december 2017 er ind og udmeldelser af SFO og SFK overgået til elektronisk registrering.

Det vil derfor ikke være muligt at benytte papirblanketter til dette formål mere.

Dette betyder at I forældre nu selv skal melde jeres børn ind og ud via Børneruden.

Vær opmærksom på at udmeldelsesfristen stadig er 1 måned til den 1. eller 15. i den efterfølgende måned.

Find mere information her: https://www.rudersdal.dk/sektioner/sfo-og-sfk