Kontaktforældre

Kontaktforældrene er bindeled mellem skole og forældre.

Kontaktforældrene er med til at fremme dialogen mellem lærerne og forældregruppen i klassen og i de tre afdelinger af skolen, indskolingen, mellemskolen og udskolingen. Kontaktforældrene spiller en vigtig rolle i dialogen mellem klassens lærere og forældregruppen, og de er med til at bære og præge det sociale liv i klassen såvel som i de tre afdelinger.

På Nærum skole har vi et forum af kontaktforældre som to gange om året mødes med skolebestyrelsen for at drøfte skolens udvikling til gensidig inspiration.
 
Se kontaktforælderfolderen her
 
Trivselsforældre

På Nærum skole har hver klasse en trivselsgruppe, der bidrager til, at den fælles trivsel i klassen er højt prioriteret. Jo bedre børn og forældre kender hinanden desto bedre er børnenes trivsel.

Se trivselsforældrefolderen her