Kommuneprojekt for Rudersdal, Gladsaxe og Gentofte Kommune

Sideløbende med implementering af ny Folkeskolereform indgår Rudersdal Kommune og dermed også Nærum Skole i et større projekt med titlen ”Alle børn skal lære at lære mere”.

Projektet er støttet med 7 millioner kroner fra A.P. Møller og hustru Christine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål. Disse penge skal hovedsagelig anvendes til kompetenceudvikling af såvel lærere, pædagoger og ledelser i de 4 kommuner.

Synlig læring handler om ”at lære at lære”. Læreren/pædagogen skal se eleven gennem elevens øjne og hjælpe eleven med ”at blive sin egen lærer” – ud fra tankegangen, at man lærer mest ved selv at være aktiv. Eleven skal kende sine læringsmål og være i stand til at arbejde hen imod dem og være med til at sætte nye mål. Eleven skal føle sig tryg i sin læringsproces og have selvtillid, også når han/hun bliver fagligt udfordret.

I kan læse mere om dette projekt på http://www.4kommuner.dk/