Supplerende undervisning

Den supplerende undervisning

Et korps af lærere underviser elever, der i en kortere eller længere periode har behov for særlig hjælp. Undervisningen kan variere i tid og sted alt efter elevens behov. Typisk opdeles undervisningen i fire terminer.

Lærerne, der varetager den supplerende undervisning, er uddannede med henblik på at kunne undervise elever med særlige behov i fagene: dansk, matematik og engelsk.

Den supplerende undervisning kan iværksættes, hvis lærere, elever eller forældre mener, der er et behov. Herefter beskrives elevens behov og en handleplan fastlægges.

Hvis det er relevant, indstilles eleven med forældrenes samtykke til en pædagogisk/psykologisk vurdering for at kortlægge eventuelle indlæringsvanskeligheder.

Forløbet foregår i et samarbejde med læreren, der står for den supplerende undervisning, eleven, klasselæreren og eventuelt psykologen.

Alle klasser bliver jævnligt testet i dansk og matematik af klassens lærere.

Læsevejledere, faglærer og læreren for den supplerende undervisning vurderer resultatet sammen, hvorefter prøverne kan danne grundlag for planlægning af undervisning i klassen eller for den supplerende undervisning for enkelte børn.

På Nærum Skole tilstræber vi at sætte ind med hjælp fra skolestart.

Læsevejlederne og lærerne tager løbende sproglige prøver og etablerer små kurser efter behov.

Fra 1. klasse kan elever få et "læseløft" efter RR metoden (Reading Recovery) af en uddannet lærer.