Overgang fra børnehave til skole

Når jeres barn begynder på Nærum Skole i maj, vil de som udgangspunkt være én stor gruppe.

Når der arbejdes med børnene, vil det foregå i mindre grupper, hvor børnene kan lære hinanden og de voksne at kende i trygge rammer.

For at skabe mest mulig kontinuitet mellem Førskolegruppen og børnehaveklassen vil de to pædagoger, der til dagligt arbejder i børnehaveklassen, være de samme primære pædagoger i Førskolegruppen. Pædagogerne bliver suppleret af tre medhjælpere, således at der vil være fem medarbejdere omkring børnene om formiddagen.

Børnene får mulighed for at lære skolens fysiske rammer, kultur og medarbejdere i SFO og børnehaveklasse at kende.

De endelige klasser bliver dannet i slutningen af juni. Grundlaget for delingen er pædagogernes observationer af børnene og Skolebestyrelsens principper.

Vi arbejder med en tydelig struktur i det daglige med børnene. Det er en struktur, der tager sit udgangspunkt i den pædagogiske praksis og kultur, børnene møder efter sommerferien i børnehaveklassen.

Hvad gør skolen for at gøre overgangen fra børnehave til skole god?

Vi har et godt og tæt samarbejde med børnehaverne i Nærum. Børnehaverne besøger i løbet af foråret

børnehaveklasserne med de kommende skolebørn, og der er mulighed for at bruge skolens faciliteter i

perioden, så børnene føler sig trygge ved at komme på skolen.