Generel information

I skolefritidsordningen (i daglig tale: SFO eller Fritten) går børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.

Vi har åbent fra kl 7 til skoletidens begyndelse kl 8.10 og efter skoletid til kl 17. På skolefridage og ferier kl. 7-17.
Vi har faste lukkedage fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, og mellem jul og nytår.
 
SFO har til huse i store, lyse lokaler. Nogle lokaler har vi fælles med børnehaveklasserne, andre er primært indrettet til SFO-brug. Vi har eget træværksted og et par mindre legerum. Vores legeplads er stor med mange muligheder, og vi har adgang til gymnastiksale og boldbaner, der grænser op til SFO.

Vi lægger vægt på at børnene selv vælger deres aktiviteter. Medarbejderne sørger for at børnene inspireres af indretningen og aktiviteter.
Ved overgangen mellem skoletid og SFO tid har vi en daglig udendørsperiode for alle børn.
 
Igennem året har vi faste begivenheder. Bl.a. julearrangement, fastelavn sammen med lærerne, Hop & Rock festival med de øvrige SFO og klubber i Rudersdal og afskedsarrangement for 3. klasserne. Vi har ”Fredagsbio” en gang månedligt i vinterhalvåret og hele året løbende fodboldturneringer med nabo SFOérne.