LEGO – LÆRINGSCENTER

Nærum Skole har som alle skoler i Rudersdal kommune indrettet et Lego-læringscenter, hvor eleverne har fået helt nye muligheder for at eksperimentere.

Læringscentret er et sted, hvor eleverne kan eksperimentere med robotter, vindmøller og solcelleanlæg ved hjælp af computerstyrede modeller bygget af Lego-klodser. Børnene finder nye løsninger, der overrasker og giver ny viden om naturfag.

Der er udarbejdet forskellige spændende opgaver for skolens forskellige klasser. Opgaverne modsvarer det faglige niveau på et givent klassetrin.

Eleverne har arbejdet med mange forskellige naturvidenskabelige problemstillinger, og de fleste af dem er blevet løst gennem praktiske og jordnære opgaver med Legobyggesæt og Legostyreprogrammer på én af centrets 10 pc’er.