Generel information

Skolen består af 4 bygninger, bygget i 4 årtier: i 50’erne, i 70’erne, i 90’erne og i 2005.

Indskolingsbygningen har 9 klasselokaler, 5 grupperum og 3 fælleslokaler til

børnehaveklasser og SFO. SFO har desuden et køkken/alrum, et træværksted samt

yderligere 2 grupperum. I bygningen forefindes endvidere personalerum, lærerarbejdsrum

og skolens musiklokale.

Mellemskolebygningen er fra 70’erne og indeholder 12 klasselokaler. De store gangarealer udnyttes ligeledes i

undervisningen. Der er endvidere indrettet lærerarbejdsrum til afdelingens lærere.

Den ældste bygning indeholder faglokaler til design (håndværk og design og billedkunst),

madkundskab, fysik, biologi/geografi samt skolebiblioteket. Desuden er der 9 lokaler

indrettet som faglige miljøer til dansk, matematik, sprog, historie/kristendom og

samfundsfag til udskolingens elever, 2 grupperum, Legocenteret samt et af skolens ITlokaler.

Endvidere findes skolens administration samt lærerværelse, lærerarbejdsrum, festsal og

kælderteater i denne bygning.

Hver afdeling har sin egen skolegård.

Skolen råder over en idrætshal og en idrætssal, som sammenlagt har et areal på 800 m2.

Udendørs ligger skolens sportsplads samt en mindre asfaltbane.

Skolevejen:

Skolen ligger i et tæt bebygget område. Det er dog muligt at komme til skolen fra flere

sider. Skolepatruljerne er med til at sikre, at børnene når sikkert frem til skolen.

De fleste børn bor i gå- eller cykelafstand fra skolen. Vi anbefaler dog, at børn først cykler

alene i skole fra 3. klasse og op efter.

Mange børn bliver kørt i skole i bil af deres forældre. Da der især mellem kl. 7.45 og 8.15

er megen trafik på Fruerlund, beder vi forældrene undlade at stoppe op på selve

Fruerlund, men i stedet benytte den store parkeringsplads ved SFO til afsætning af børn.