Velkommen til Nærum Skole

Følg med i skolereformen

 

Guided reading på Nærum skole

Guided Reading stammer fra England.

Rudersdal kommune er pioner på området i Danmark. Alle skoler i Rudersdal har glæde af læsemetoden i de mindste klasser.

På Nærum skole er det (i skoleåret 2018/19) 1. klasserne startet efter efterårsferien 4 dage om ugen og 0. klasserne starter efter jul med 3 dage om ugen.

Læsemetoden går ud på at eleverne læser i små grupper, tilpasset deres individuelle niveau, og med støtte fra en lærer eller pædagog. Det betyder alle børn får en oplevelse af de mestrer læsning på deres niveau samtidig med alle børn læsefagligt udvikler sig i deres eget tempo.

Formålet med Guided Reading er at styrke læsningen i en tidlig alder, ved at sætte eleverne til at læse bøger, de kan læse med næsten 90 % nøjagtighed. Bøgerne vælges med omhu og tager afsæt i elevernes viden om verden, således at læseren sættes i en autentisk læsesituation. Ud fra få strategier, støtte og dialog, kan eleverne således nemt forstå og relatere til indholdet. Der er fokus på bogens handling, men eleverne benytter også problemløsningsstrategier, i arbejdet med at finde ord de ikke kender, og arbejde med sætningsopbygning. Formålet bliver derfor at få eleverne præsenteret for forskellige tekster, og med lidt støtte formå at overføre strategierne til en ny ukendt tekst. Det endegyldige mål er således at få selvstændige læsere på et tidligere tidspunkt.

Vision

På Nærum skole er eleverne engagerede og motiverede.

De udvikler sig optimalt fagligt, socialt og personligt ved at være bevidste om og medansvarlige for deres egen læring og udvikling.

Værdier

Faglighed

Ansvarlighed

Selvværd

Engagement

Respekt

 

 

 

Skoleindskrivning